Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 21 февруари 2021 7:42

Консултационни часове на преподавателите

Информация относно часовете за консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062, както и в профилите на преподавателите на университетския сайт.