Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: понеделник, 28 октомври 2019 18:24

Издания на катедрата

Учебници и помагала

 stat_62434_1.jpg

 stat_62434_2.jpg

stat_62434_3.jpg 

 stat_62434_4.jpg

 stat_62434_5.jpg

stat_79546_6.jpg 

 stat_79546_7.jpg

 stat_79546_8.jpg

stat_79546_9.jpg 

 stat_79546_10.jpg

 stat_79546_11.jpg

 

 

Монографични изследвания

stat_8cad8_21.jpg

stat_8cad8_22.jpg

stat_8cad8_23.jpg

stat_8cad8_24.jpg