Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:01

Мичев

Димитър Владимиров Мичев (1933 - 1985)

Роден е в с. Стрелча. Завършил е ВИИ "К. Маркс" - София (1958), специалност Статистика. Избран е за асистент (1960), доцент (1970). Бил е зам.-декан на Общоикономическия факултет, декан на факултет "Икономическа информация" (1972 - 1978).

Научни интереси: проблеми на статистиката.

Основни публикации:
1. Ефективно информационно обслужване. - 1980.
2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).
3. Индексният анализ. - 1973.
4. Сборник задачи по теория на статистиката. - София: ВИИ, 1962. - 136 с.
5. Статистически методи за анализ и контрол на качеството: Учебник. - София: ВИИ "К. Маркс", 1984. - 307 с.
6. Статистически методи и анализ и регулиране на технологични процеси. - 1978.
7. Транспортна статистика. - София: Наука и изкуство, 1973. - 287 с.
8. Транспортна статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1967. - 303 с.