Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 15:48

Бакалова

Дария Теодорова Бакалова (1945 - 2006)


Родена е в Стара Загора. Завършила е ВССИ - София (1970), специалност "Аграрикономика". Ползвала е английски език. Била е избрана за главен асистент (1978). Водила е лекционни курсове по обща теория на статистиката.

Научни интереси: обща теория на статистиката