Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016

четвъртък, 25 февруари 2016 14:44

Разглеждате снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016

Вижте пълен текст на ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и ...