Катедра "Статистика и иконометрия"

Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен

Разглеждате снимки от Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен

Вижте пълен текст на Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен

Галерия снимки от Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ...