Катедра "Статистика и иконометрия"

Информационна среща със студенти по проект „Студентски практики – фаза 1“

сряда, 05 октомври 2016 15:50

Във връзка със стартирането на дейностите на проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 11 октомври (вторникот 16.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС

Всеки студент, преминал успешно практическо обучение получава стипендия в размер на 480 лв.

Екипът на проекта от УНСС Ви благодари за интереса и вниманието към организираното събитие.

Допълнителна информация можете да получите на praktiki@unwe.bg, УНСС партер, кабинет 1011, тел. 02 / 8195 693.

Галерия снимки от Информационна среща със студенти по проект „Студентски практики – фаза 1“ ...