Катедра "Статистика и иконометрия"

Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г.

четвъртък, 23 април 2015 13:26

Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз основа на служебна бележка от проведената практика и представен отчетен доклад, студентите получават оценка, която е част от семестриалните им такива. Повече информация за провеждането на учебната практика можете да откриете на следния линк:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика.html

Подробности относто стажа на студентите от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. можете да откриете в PDF файла по-долу или пред кабинет 2062.

Прикачени файлове:

application/pdf UNWE_NSI_Practice_info_2015.pdf - 334 KB

Галерия снимки от Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и ико ...