Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Информация за държавния изпит на спец. "Статистика и иконометрия"

сряда, 11 юни 2014 10:37

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 03.07.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 30.06.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Тези, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 20.06.2014 в каб. 2062 и също да подадат молби до 30.06.2014 г.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Информация за държавния изпит на спец. "Статистика и иконометрия" ...