Катедра "Статистика и иконометрия"

Нови правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" (+въпросник)

четвъртък, 13 март 2014 10:28

  На катедрения сайт са качени новите правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър". Най-долу под текста е прикачен и въпросникът с темите за държавния изпит.

За повече информация кликнете на линка:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/2822/полезна-информация-за-бакалаври.html

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки от Нови правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" (+въпросник) ...