Катедра "Статистика и иконометрия"

Национална научна конференция на тема „Съвременното развитие на статистиката и информационните технологии“

На 3 и 4 октомври 2013 г. в гр. София се проведе Националната научна конференция на тема „Съвременното развитие на статистиката и информационните технологии“, посветена на Международната година на статистиката.
В нея взеха участие преподаватели, докторанти, учени и специалисти от УНСС, СА „Димитър Ценов“ - Свищов, Икономическия институт - Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград,  СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ИИИ на БАН, ИИКТ на БАН, ИИНЧ на БАН и Националния статистически институт.

Бяха представени голям брой доклади в три научни секции: "Методология на статистическите изследвания", "Приложни статистически изследвания" и "Съвременни достижения на приложната информатика и комуникационните технологии в бизнеса".

Прикачени файлове:

image/jpeg DSCF1010.JPG - 4870 KB

image/jpeg DSCF1023.JPG - 4728 KB

image/jpeg DSCF1036.JPG - 4853 KB

image/jpeg DSCF1037.JPG - 4767 KB

Галерия снимки от Национална научна конференция на тема „Съвременното развитие на статистиката и и ...