Катедра "Статистика и иконометрия"

Сборник с доклади от конференция на катедрата

сряда, 20 май 2020 7:00

Скъпи колеги и приятели,

Предлагаме на Вашето внимание сборника от международната научна конференция "НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГОЛЕМИТЕ ДАННИ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ АНАЛИЗИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ В БИЗНЕСА, ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНАТА СФЕРА". Конференцията беше организирана от катедра „Статистика и иконометрия" със съдействието на факултет „Приложна информатика и статистика" и в партньорство с Националния статистически институт. Тя се проведе в периода 6 – 7 юни 2019 г. в  УНСС-София и беше финансирана по проект на НИД с номер НП 13/2019.

Сборникът с докладите е с ISBN 978-619-232-292-2  и можете да го изтеглите в PDF формат по-долу. 

stat_a6183_17866.jpg

Прикачени файлове:

application/pdf Konferencia_Statistika_2019.pdf - 4597 KB

Галерия снимки от Сборник с доклади от конференция на катедрата ...