Катедра "Статистика и иконометрия"

Летен стаж - 2019

вторник, 02 април 2019 8:02

Съгласно учебния план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни).

По традиция, Националният статистически институт предлага 20 свободни места за провеждане на летен стаж в периода 01-12 юли 2019 г. 

Участието в стаж на НСИ става с предварително записване в списък, който е предоставен на студентите от 3-ти курс на специалността от ръководителя на стажа доц. д-р Александър Найденов.

Кратка информация за стажа можете да откриете в прикачения файл: UNWE_Practice_info_2019.pdf

Списък със свободните места в НСИ можете да откриете в прикачения файл: NSI_practice_departments_list_2019.pdf

Повече информация за цялостната организация на учебната практика в катедрата можете да намерите тук:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика.html

Прикачени файлове:

application/pdf UNWE_Practice_info_2019.pdf - 263 KB

application/pdf NSI_practice_departments_list_2019.pdf - 109 KB

Галерия снимки от Летен стаж - 2019 ...