Катедра "Статистика и иконометрия"

Преподаватели от катедрата проведоха семинар с кандидат-докторанти

На 04 декември 2018 г. в зала 2064 се проведе разяснителен семинар-среща за кандидат-докторанти за специалност „Статистика и демография“.

На срещата бяха обсъдени административни въпроси, касаещи докторантурата, беше представена и подробно разисквана новата изпитна програма за кандидат-докторанти. Беше представено case study относно успешно завършена докторантура.

Лектори на срещата-семинар бяха доц. д-р Александър Найденов и гл. ас. д-р Васил Бозев.

Галерия снимки от Преподаватели от катедрата проведоха семинар с кандидат-докторанти ...