Катедра "Статистика и иконометрия"

Участие с презентация на преподавател от катедрата в семинар на НСИ

петък, 30 ноември 2018 9:13

В периода 28-30 ноември 2018 г., в Учебно-квалификационния център на Националния статистически институт в с. Сливек, се проведе семинар, свързан с участието на ученици и учители във второто издание на Европейска олимпиада по статистика. Олимпиадата има за цел да повиши статистическата култура и грамотност на учителите и учениците в Европейския съюз и се организира от Евростат.

По време на семинара бяха обсъдени въпроси, касаещи организацията и провеждането на олимпиадата, както и възможността за приемане в специалност „Статистика и иконометрия“ на отлично представилите се ученици от 11-ти и 12-ти клас.

stat_0cf9d_8.jpg

Съществена част от семинара беше обучителната презентация на доц. д-р Александър Найденов – „Практически съвети за успешна подготовка на учениците за първи и втори етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика“.

Повече информация относно самата олимпиада можете да откриете на следния линк: https://www.nsi.bg/esc2019/

Източник на снимките: НСИ

 

Галерия снимки от Участие с презентация на преподавател от катедрата в семинар на НСИ ...