Катедра "Статистика и иконометрия"

Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018)

понеделник, 22 октомври 2018 15:12

В периода 18-20 октомври в Голяма и Малка конферентни зали на УНСС се проведе осмата поредна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018).

С доклади взеха участие учени и преподаватели от цяла България и чужбина, както и представители на катедра „Статистика и иконометрия“: доц. д-р Соня Чипева (с доклад на тема: „ONE OPPORTUNITY FOR FORECASTING THE TOTAL INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX (IPI) BASED ON BUSINESS INDICATORS IN INDUSTRY“ ) и доц. д-р Александър Найденов (с доклад на тема: „TEACHING STATISTICS – APPROACH UPGRADE IS NEEDED“). Доц. Найденов беше и водещ на сутрешната сесия в Голяма конферентна зала на 19 октомври.

Повече информация за конференцията можете да намерите на нейния сайт: http://icaictsee.unwe.bg/

Галерия снимки от Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в иконо ...