Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит

понеделник, 26 февруари 2018 9:23

Във връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062.

Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет страница най-отдолу:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/2822/полезна-информация-за-бакалаври.html


Галерия снимки от ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит ...