Катедра "Статистика и иконометрия"

Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г.

четвъртък, 04 май 2017 13:14

Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември 2017 г.), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз основа на служебна бележка от проведената практика, карта за оценка от ментор и представен доклад (виж най-отдолу), студентите получават оценка, която е част от семестриалните им такива.

Студентите, които са се записали за стаж в НСИ трябва да се явят пред главния вход на сградата на НСИ (гр. София, ул. "Панайот Волов" №2) в 9:45 ч. на 03 юли 2017 г.


Повече информация за провеждането на учебната практика можете да откриете на следния линк:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика.html


Прикачени файлове:

application/pdf Practice_info_2017.pdf - 451 KB

application/msword UNWE_SlijebnaBelejka.doc - 28 KB

application/msword UNWE_KartaZaOcenka-Mentor.doc - 56 KB

application/msword UNWE_Doklad.doc - 49 KB

Галерия снимки от Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и ико ...