Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" през септември

сряда, 16 юли 2014 12:18 /
Начало:
вторник, 16 септември 2014 9:00
Край:
вторник, 16 септември 2014 13:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 16.09.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби на 15.09.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Тези, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 05.09.2014 в каб. 2062 и също да подадат молби на 15.09.2014 г.