Катедра "Статистика и иконометрия"

Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г.

понеделник, 09 юни 2014 16:16 /
Начало:
понеделник, 30 юни 2014 9:30
Край:
петък, 11 юли 2014 17:30
Място:
Национален статистически институт
Подробности:

Като продължение на ежегодната традиция, и това лято стажът на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе в Националния статистически институт. Онези студенти, които не могат да участват в този стаж, е необходимо сами да организират такъв.

Основните параметри на стажа са следните:

Място на провеждане:
• Национален статистически институт (НСИ) – с предварителна заявка
ИЛИ
• Частна фирма/институция в отдел/звено с икономическа насоченост (по възможност свързан с анализ на данни)

Период за провеждане:
• В НСИ – в периода от 30.06.2014 г. до 11.07.2014 г.
(Начало: В 9:30 часа на 30.06.2014 г. пред сградата на НСИ на ул. „П. Волов“ №2, GPS координати: 42.6979129, 23.3365543)
• Извън НСИ – в периода от 30.06.2014 г. до 31.12.2014 г.

Продължителност:
• ДВЕ седмици (10 работни дни)

Необходими документи за заверка и оценяване:
• Служебна бележка С ПОДПИС И ПЕЧАТ от фирмата/институцията за проведения стаж (свободен текст).
• Резюме-доклад с обем до ПОЛОВИН страница свободен текст, формат А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 pt и междуредие 1,5.

Време и място за заверка и оценяване:
• Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия”

Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов

За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www.statistika.bg