Катедра "Статистика и иконометрия"

Заверка на стаж

понеделник, 02 декември 2013 10:39 /
Начало:
вторник, 21 януари 2014 12:00
Край:
вторник, 21 януари 2014 14:00
Място:
Зала 2064
Подробности:

Заверката на летния стаж на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се състои на 21.01.2014 г. от 12.00 ч. в зала 2064.

За целта всеки студент е необходимо да представи:

  • служебна бележка от фирмата/институцията (с подпис и печат) за проведения стаж; 
  • резюме-доклад (обем: до ПОЛОВИН страница, формат: А4, шрифт: Times New Roman, 12 pt);
  • студентска книжка със записан предмет („Учебна практика”) и преподавател (Ал. Найденов).