Катедра "Статистика и иконометрия"

Научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE - 2013)”

вторник, 08 октомври 2013 13:18 /
Начало:
петък, 06 декември 2013 9:00
Край:
събота, 07 декември 2013 18:00
Място:
УНСС, гр. София
Подробности:

В периода 6 – 7 декември 2013 ще се проведе научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката
в икономиката и образованието (ICAICTSEE - 2013)”. Тя се провежда под патронажа на Международната федерация по обработка на информацията и ще бъде посветена на 5-та годишнина от основаването на Факултет „Приложна информатика и статистика“ при УНСС – София.

http://icaictsee-2013.unwe.bg

Прикачени файлове:

image/png Capture.PNG - 277 KB