Катедра "Статистика и иконометрия"

Семинар с международно участие на тема: „Икономическо въздействие на социалните предприятия. Статистика и социални иновации. Международен опит и добри практики”

понеделник, 22 април 2013 10:30 /
Начало:
четвъртък, 25 април 2013
Край:
петък, 26 април 2013
Място:
Център за развитие на човешките ресурси
Подробности: