Катедра "Статистика и иконометрия"

Международна научна конференция на тема: „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”

понеделник, 22 април 2013 10:20 /
Начало:
четвъртък, 24 октомври 2013
Край:
петък, 25 октомври 2013
Място:
гр. Варна
Подробности: