Катедра "Статистика и иконометрия"

Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г.

четвъртък, 04 май 2017 13:18 /
Начало:
понеделник, 03 юли 2017 9:45
Край:
Място:
НСИ, ул. "П. Волов" №2
Подробности:

Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември 2017 г.), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз основа на служебна бележка от проведената практика, карта за оценка от ментор и представен доклад, студентите получават оценка, която е част от семестриалните им такива.

Студентите, които са се записали за стаж в НСИ трябва да се явят пред главния вход на сградата на НСИ (гр. София, ул. "Панайот Волов" №2) в 9:45 ч. на 03 юли 2017 г.


Повече информация за провеждането на учебната практика можете да откриете на следния линк:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика.html