Катедра "Статистика и иконометрия"

Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“

понеделник, 21 ноември 2016 15:33 /
Начало:
вторник, 10 януари 2017 10:00
Край:
вторник, 10 януари 2017 12:00
Място:
П047
Подробности:

На 10 януари 2017 г. от 10:00 ч. в зала П047 ще се проведе изпит-защита на проведената учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“.

Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и подпечатана от организацията (може и по собствен образец) и карта за оценка от ментора (по образец). Въз основа на представените документи и устно изпитване се оформя оценка за проведената практика. Оценката се вписва в протокола, касаещ учебната практика и в Главната книга.

Повече информация можете да откриете на следния линк:

http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика.html