Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Обновено: четвъртък, 12 юли 2018 17:05

Контакти

Административен секретар

Силва Величкова Златева

E-mail E-mail:

Phone Телефон: (02) 960-90-72

E-mail на катедрата : [email protected]