Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Обновено: вторник, 02 юли 2024 12:11

За катедрата

УНСС

На 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов.

От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все утвърдени в своята си дисциплина преподаватели-спортисти.

Ръководители на катедрата са били: Драган Господинов (1954 -1981 г.); доц. Иван Несторов (1981-1994 г.); Светлана Цонева (1994-1996 г.); Надя Недялкова (1996 - 2003 г.); м.с.Петър Иванов (2003-2009 г. ); м.с. Спас Ставрев (2009 г. - 2021 г); доц. д-р Иван Стоилов (2021 - до момента)