Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Обновено: сряда, 10 октомври 2012 15:26

Наука

Катедра „Физическо възпитание и спорт“ през 2010 г. организира Международна научна конференция на тема „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорт във висшите училища.

 През 2013 г. предстои организирането и провеждането на Международна научна конференция, която ще е по повод  90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България, който е създаден в УНСС през 1923 г.