Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Обновено: четвъртък, 11 октомври 2012 10:30

Обучение

В спортен комплекс „Бонсист“ студентите се обучавт в 13 вида спорт – баскетбол,  волейбол,  Футбол, тенис на корт, тенис на маса, плуване, аеробика, каланетика, фитнес, шахмат, туризъм, спортно катерене и лечебна физкултура.

Обучението се извърша по специално изготвени програми за всеки вид спорт.  Графикът на провеждане на учебните занимания по видове спорт е изложен на информационното табло в спортен комплекс „Бонсист“.

sport