Катедра "Физическо възпитание и спорт"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 ноември 2013 11:08

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. ВАЛЕНТИН ГОЕВ, доктор  (УНСС)

Членове:

Проф. ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ, доктор (НСА)

Проф. ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (НСА), доктор

Проф. ДАНИЕЛА ДАШЕВА (НСА), ДПН

Проф. МАРИЯ МИНЕВА, ДН   (НСА)

Проф. ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ, доктор (ВТУ)

Проф. ТАТЯНА ЯНЧЕВА, ДН (НСА)

Доц. АННА БОЖКОВА, доктор (МУ, София)

Доц. МИХАИЛ СМОЧЕВСКИ, доктор (НСА)

Доц. ВЕНЕЛИН БОШНАКОВ , доктор Научен секретар на УНСС

Доц. МИХАИЛ МАДАНСКИ, доктор (НСА)

Доц. СТАНКА МИЛАНОВА, доктор (НСА)

Доц. АНЖЕЛИНА ЯНЕВА, доктор   (СУ)

проф. Александър НАУМОВСКИ - Скопие, Македония