Катедра "Физическо възпитание и спорт"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 23 юли 2013 10:00

Начало

II -Научна конференция с международно участие

по повод 90-тата годишнина от основаването на първия студентски спортен клуб в България.

 

 На тема:

 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И ИНОВАЦИИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

 

 

под патронажа на РЕКТОРА на УНСС

проф. д.ик.н Стати СТАТЕВ

 

 

29 НОЕМВРИ  2013 г.

СОФИЯ