Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 07 юни 2016 15:58

Сесия МП

Лятна сесия на специалност “Икономическа социология”

МП “Социология на бизнеса и управлението"

2015/2016

 

П/Г

дата (от-до)

час

седмица

дисциплина

вид

тип

преподавател

зала

Занятия, които се провеждат модулно:

 

31.05.2016

12.00

 

Ефективно развитие на организацията

задължителна

Л

Проф. д.с.н Е. ТОДОРОВА

4052

 

13.6.2016 г.

14.00

 

Управление на европейски проекти

задължителна

Л

Доц. д-р А. НОНЧЕВ

3034

 

19.06.2016

10.00

 

Сравнителни социални политики

задължителна

Л

Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ

5020

 

14.06.2016

11.00

 

Връзки с обществеността

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р КУЛЕВСКИ

3072

 

Справка в к-ра маркетинг

 

 

Онлайн маркетинг и маркетингови изследвания

задължителна

Л

Проф. д-р С.ЖЕЛЕВ

 


 

Лятна сесия на специалност Социология със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти

2015/2016

П/Г

дата (от-до)

час

седмица

дисциплина

вид

тип

преподавател

зала

Занятия, които се провеждат модулно:

 

13.6.2016 г.

14.00

Управление на европейски проекти

задължителна

Л

Доц. д-р А. НОНЧЕВ

3034

 

 

19.06.2016

10.00

Сравнителни социални политики

задължителна

Л

Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ

5020

 

 

02.06.2016

12.00

Методи за анализ на връзки и зависимости

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р СОНЯ ЧИПЕВА

2064

 

 

02.06.2016

10.00

Методи за експертно оценяване

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН КАЛЧЕВ

5020

 

 

31.05.2016

12.00

Ефективно развитие на организацията

задължителна

Л

Проф. д.с.н Е. ТОДОРОВА

4052