Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Магистърската програма “Социология на бизнеса и управлението”
Обновено: петък, 22 април 2016 13:36

Разписание за Икономическа социология със спец. "Социология на бизнеса и управлението" - 2 сем

Разписание за Икономическа социология със спец. "Социология на бизнеса и управлението" - 2 сем., семестър 2- 6 студента- 2015/2016

П/Г

дата (от-до)

час

седмица

дисциплина

вид

тип

преподавател

зала

Занятия, които се провеждат модулно:

 

27.03.2016 г.

01 и 02.04.2016

9.00 – 15.45

3Х8=24

Ефективно развитие на организацията

задължителна

Л

Проф. д.с.н Е. ТОДОРОВА

5020

 

16 и 17.04.2016

23.04.2016г.

9.00 – 15.45

9.00 – 15.45

3Х8=24

Управление на европейски проекти

задължителна

Л

Доц. д-р А. НОНЧЕВ

5020

 

19 и 20.03.2016 г.

26.03.2016

9.00 – 15.45

9.00 – 15.45

3х8=24

Сравнителни социални политики

задължителна

Л

Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ

5020

 

02 и 03.04.2016

09.04.2016

10.00-15.00

3x6=18

Връзки с обществеността

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р КУЛЕВСКИ

5020

 

13 и 27.05.2016

03.06.2016

9.00-14.00

3х6=18

Онлайн маркетинг и маркетингови изследвания

задължителна

Л

Проф. д-р С.ЖЕЛЕВ

5020

 

Лятна сесия на специалност “Икономическа социология”

МП “Социология на бизнеса и управлението"

2015/2016

 

П/Г

дата (от-до)

час

седмица

дисциплина

вид

тип

преподавател

зала

Занятия, които се провеждат модулно:

 

31.05.2016

12.00

 

Ефективно развитие на организацията

задължителна

Л

Проф. д.с.н Е. ТОДОРОВА

4052

 

13.6.2016 г.

14.00

 

Управление на европейски проекти

задължителна

Л

Доц. д-р А. НОНЧЕВ

3034

 

19.06.2016

10.00

 

Сравнителни социални политики

задължителна

Л

Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ

5020

 

14.06.2016

11.00

 

Връзки с обществеността

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р КУЛЕВСКИ

3072

 

Справка в к-ра маркетинг

 

 

Онлайн маркетинг и маркетингови изследвания

задължителна

Л

Проф. д-р С.ЖЕЛЕВ