Катедра "Икономическа социология"

Обновено: събота, 22 декември 2018 16:31

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2018/2019 година както и завършващи средно образование през 2019/2020 (ученици в 11 клас), се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления:

  • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология";
  • "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология".

Конкурсът се провежда в два кръга.

Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 са:

  • „Толерантността към другия“
  • „Социални конфликти и социална промяна“

Кандидат-студентите, кандидатстващи в Националния конкурс за есе избират една от двете предложени теми.

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първият кръг до 31.03.2019 г., за вторият кръг до 31.05.2019 г.

Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.