Катедра "Икономическа социология"

Разписание за Спец. "Икономическа социология и психология", семестър 5

понеделник, 03 октомври 2016 15:51
П/Гденчасседмицадисциплинавидтиппреподавателзала
Занятия, които се провеждат всяка седмица:
406 понеделник 14.15 - 17.30 Икономическа култура задължителна Л Проф. д-р БЛ. КОЛЕВ 2023
406 сряда 16.00 - 19.15 Социална политика задължителна Л Доц. д-р М. СТОЯНОВА 5023
406 петък 09.00 - 12.15 Човешки ресурси задължителна Л Проф. д-р АТ. КАЗАКОВ 4026
406/ИДи сряда 10.45 - 14.00 Интернет и WEB дизайн избираема Л Проф. д-р Д.ВЕЛЕВ 3034
406/ОП3 вторник 14.15 - 17.30 Организационно поведение избираема Л Доц. д-р В. СТОИЛОВА П038

Галерия снимки от Разписание за Спец. "Икономическа социология и психология", семестър 5 ...