Катедра "Икономическа социология"

Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман

четвъртък, 28 януари 2016 14:57

На 19.12.2015 г. Общото събрание на УНСС преизбра за академичен омбудсман на университета нашият уважаван колега проф. д-р Благой Колев.

Проф. Колев е почетен професор на УНСС, преподавател в катедра „Икономическа социология“, чийто ръководител е от 1995 до 2004 г., два мандата e председател на Общото събрание (2003 – 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти.

Галерия снимки от Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман ...