Катедра "Икономическа социология"

Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“

понеделник, 23 ноември 2015 12:18

четвъртък, 19 ноември 2015 

Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“, се проведе в голямата конферентна зала. Форумът бе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в работата му участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицинския университет – Плевен, ПУ „Паисий Хилендарски“, Академията на МВР, Института за изследване на обществата и знанието - БАН, Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция, и др. На откриването присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на университета, ръководител на катедрата през периода 1995-2004 г. 

При откриването на конференцията

Доц. Андрей Нончев благодари на ректора проф. Стати Статев и ректорското ръководство на университета за голямата подкрепа за катедрата през годините. Той оповести решението на катедрения съвет проф. Стати Статев да бъде обявен за почетен член на катедра „Икономическа социология“.

Ректорът (в средата) бе обявен за почетен член на катедрата

Изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай 40-годишнината от създаването на катедра „Икономическа социология“, приветства катедрата-юбиляр проф. Стати Статев. „В този ден отдаваме своята човешка и институционална почит и дълбоко уважение към първостроителите на катедрата – плеяда авторитетни учени, които са в авангарда на българската социологическа наука, на техните достойни следовници - поколенията преподаватели и изследователи, които продължиха благородното им дело и работят с душа и сърце, с всеотдайност, амбиция и вярност за каузата на УНСС“, изтъкна ректорът. Той отбеляза, че през изминалите четири десетилетия катедрата няколко пъти е сменила името си, но не и своята непоколебима воля и желание винаги да бъде лидер в българската социологическа наука, да подкрепя израстването на младите преподаватели, да подготвя отлично подготвени специалисти, да работи за просперитета и доброто име на университета.

Проф. Статев чете поздравителния адрес до катедрата-юбиляр. Вдясно от него: доц. Андрей Нончев, вляво: проф. Благой Колев и доц. Лилия Йотова 

„Успехите на катедрата са резултат от усилията, отдадеността и привързаността към академичните традиции и дух, от обичта към студентите и верността към общата ни благородна мисия, която е неподвластна на превратностите на времето“, подчерта ректорът. Той посочи, че има и личен повод за гордост като съвременник на създаването на катедрата и завършил профил „Икономическа социология“ на специалност „Политическа икономия“ – първообраз на днешната специалност. Проф. Статев благодари за честта да бъде патрон на конференцията и изказа увереност, че дискусиите ще имат значим принос в научната област.

Ректорът награди катедрата с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за постиженията в учебната и научноизследователската дейност и по случай нейната 40-годишнина.

Проф. Статев връчва на доц. Нончев отличието за катедрата

Доц. Нончев връчи почетна грамота на доц. Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, също завършила профил „Икономическа социология“ (на снимката долу).

Тук виждам колеги от първите випуски на профил „Икономическа социология“, което означава, че положеното начало има развитие и последователи, изтъкна доц. Йотова. Тя прочете поздравителен адрес до катедрата от името на деканското ръководство на Общоикономическия факултет. В него се посочва, че въпреки превратностите на времето преподавателите от катедрата са останали верни на академичните ценности, подготвили са експерти, заемащи водещи позиции в стопанския живот на страната. Специалностите й са акредитирани с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, изтъкна деканът и пожела нови постижения в науката и преподавателската дейност.

Участници във форума

Бяха прочетени и поздравителни адреси от Съюза на учените в България (секция „Социологически науки“), Клуба на социолога, катедра „Политология“ на УНСС и др.

В презентация „Среща на 4 поколения социолози и икономисти в УНСС – приемственост и традиции“ бе проследена историята на катедрата с нейните „основатели, приемници, генератори и надежди“.

Доц.  Андрей Нончев връчи на проф. Благой Колев, почетен професор на УНСС, юбилейния плакет "40 години катедра Икономическа социология". Такова отличие бе присъдено и на доц. д-р Саша Тодорова.

С почетна грамота за принос в развитието на катедрата бяха наградени заслужили български социолози.

Във форума с доклади участваха също докторанти и студенти

Работата на форума бе организирана в панелите „Икономическа социология: история, методология, предизвикателства“, „Икономическа социология 4.0: новото поколение“, „Пазари, идентичност, социален капитал“, „Кризи, миграция, девиантност“, „Власт, медии, политики“.  Доклади изнесоха и докторанти и студенти от университета.

soc_33975_12249823_1012771262097953_8937808449589205564_n.jpg

Тортата! Рожден ден е все пак.
40 годишен юбилей.

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата г ...

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation1.pptx - 317 KB

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата г ...