Катедра "Икономическа социология"

Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекционен курс в Тесалия, Гърция

четвъртък, 09 юли 2015 11:22

Доц. д-р Донка Никова, преподавател от катедра "Икономическа социология"- ОФ, посети  в периода 24-30 май 2015г.Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция, и изнесе кратък лекционен курс на тема "The Bulgarian Experience On Employee Relations Against Economic Crisis". Посещението бе осъществено в рамките  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“. 

По време на лекция в ТОИ на Тесалия

Доц. Никова представи пред студентите България, УНСС и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включи презентация и дискусия върху проблематиката. 

soc_4fdf5_А2.jpg

Доц. Никова със студентите

В рамките на своето посещение доц. Никова се срещна и със свои колеги от ТОИ, с които бяха обменени интересни идеи и опит. 

 

Галерия снимки от Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекционен курс в Тесалия, Гъ ...