Катедра "Икономическа социология"

Честит 24 май с нашата успешна акредитация!

петък, 22 май 2015 11:30

Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия през последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето!

Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели! 

Споделяме какво успяхме да свършим през изминалия акредитационен период и си пожелаваме успех!

soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-003.jpg 

Цялостната образователна дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ съответства на образователната мисия,  целите и задачите, които УНСС си поставя в областта на висшето образование и научноизследователската дейност.

 soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-009.jpg soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-017.jpg

Лекцията и семинарът като основни организационни форми на обучение са преосмислени и се реализират чрез  съвместна активна дейност на преподаватели и студенти.

•Прилагат  се съвременни методи на преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии.
• В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени:
•разработване на авторски проекти за емпирични социологически изследвания,
•фокус–групи,
• ролеви игри,
•ситуационни задачи,
•тренинги, разработване на презентации и представянето им на мултимедия
•кръгли маси и други.

soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-010.jpg 

За нуждите на обучението на студентите чрез извънаудиторни форми се използва и друга специфична учебна база на УНСС, например Център по интелектуална собственост, зала 2028А, 2032, зала 5020 и библиотеката, малка конферентна зала , голяма конферентна зала, тестови център.

soc_1180c_Bakalavur_MagisturNAOA-page-023.jpgsoc_1180c_Bakalavur_MagisturNAOA-page-033.jpg

И всичко заедно с нашите студенти - както в обучението, така и в научно-изследователската дейност.

soc_f06e8_Bakalavur_MagisturNAOA-page-025.jpg

Постигнатата степен на осигуряване на учебния процес с хабилитирани преподаватели, изпълнението на всички критерии за качество в УНСС е в съответствие с практиката на водещи в света университети,  което смятаме за ключов фактор за повишаване на качеството на предлаганото обучение.

Високото мнение на Националната агенция за оценка и акредитация и колегите ни, е най-желания подарък за 40 годишния юбилей на Катедра "Икономическа социология" през 2015 г.! 


Галерия снимки от Честит 24 май с нашата успешна акредитация! ...