Катедра "Икономическа социология"

Наши студенти завършиха успешно стаж във Върховна касационна прокуратура

понеделник, 04 май 2015 14:54

В периода март – април 2015г. студенти от специалност „Икономическа социология“, „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ отработиха по 15 работни дни в отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура.


Стажантите бяха ангажирани с аналитична работа и участие в тематични изследвания на Прокуратурата. По време стажа студентите се запознаха и със структурата и организацията на българската прокуратура, ролята и функциите на отдел „Аналитичен“ при ВКП, основните дейности и анализи, които извършва отдела и с методологията на конкретни криминологични изследвания, провеждани в Прокуратурата на Република България.

Стажът беше организиран в рамките на подписания през 2014г. Меморандум за сътрудничество между отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура и катедра „Икономическа социология“ при УНСС.

Студентите получиха официални сертификати за професионален стаж при  Върховна касационна прокуратура.


Галерия снимки от Наши студенти завършиха успешно стаж във Върховна касационна прокуратура ...