Катедра "Икономическа социология"

Съобщение за студентите в 3-ти курс Социология и Икономическа социология

петък, 19 септември 2014 12:41

Всички дисциплини, които са в учебното разписание за зимен семестър на 2014-2015 г., са задължителни за посещаване от студентите в 3-ти курс, специалности "Социология" и "Икономическа социология".

Галерия снимки от Съобщение за студентите в 3-ти курс Социология и Икономическа социология ...