Катедра "Икономическа социология"

Публична защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" на Тодорка Кинева

петък, 16 май 2014 14:13

Защитата на дисертационния  труд "Ролеви конфликти на съвременната българска жена: между семейството и кариерата",  се проведе на 25 април 2014 (петък), от 14.00 ч. в зала 2032-А на УНСС. 

Тодорка Кинева е новият доктор на катедра Икономическа социология!Галерия снимки от Публична защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" на Тодорка  ...