Катедра "Икономическа социология"

Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на гл. ас. Александър Стоянов

сряда, 19 февруари 2014 11:34

Гл. ас. Александър Стоянов е доктор на катедра "Икономическа социология",

със защитата на дисертационен труд на тема "Икономически неравенства в България", която се проведе на 17.02.2014 г. в УНСС.

 Честито на д-р Стоянов!

Честито и на научния консултант - доц. д-р Вяра Стоилова!

Галерия снимки от Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на гл. ас. Александър Стоянов ...