Катедра "Икономическа социология"

Четвърти младежки АФОН' 2013

четвъртък, 23 май 2013 9:34

ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? беше темата на провелия се в УНСС академичен младежки форум под патронажа на проф. Михаил Мирчев и д-р Катя Михайлова.

Участие взеха бакалаври, магистри и докторанти от 5 различни университета в България. Най-добрите получиха академични призове.


Панел 1:
ЧОВЕКЪТ пред маската

Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на АФОН 
Пътят на промяната в протестиращия човек – от бунта на масите до личностната свобода

Стоян Йотов, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”, Първа награда в „Обществени комуникации”, Национална сесия за студентско научно творчество, БСУ, 2013
HOMO VIRTUALIS и другият: как Колумб открива интернет? Модел на виртуалното взаимодействиe

Денис Симеонов, ВТУ, ІІ курс „Политология”
Награда „Академичен екип”, Втори младежки АФОН ‘2012
Популистът във властта: модерният популизъм като форма на политическа комуникация и манипулация в България

Мария Найдекова, Юлиана Гальова, Даниел Цинцов, УНСС, І курс, „Социология”
Политическото говорене на човека във властта (Бойко Борисов срещу Марин Райков)

Катина Лукова, БСУ
Протестиращият човек на стълбата към властта

Иво Иванов, ЮЗУ, ІІ курс „Политология”
Протестиращият благоевградчанин: медиен образ на гражданските протести в Благоевград

Гергана Костадинова
УНСС, І курс, „Икономика с чуждоезиково обучение”
Българинът от другата България


Панел 2:
… във ВЛАСТТА и ЕЗИКЪТ на властта 

Стоя-Александрина Витанова, УНСС, І курс, „Обществени комуникации”, Награда „Академична провокация”, Трети младежки АФОН ‘2012
Пътят (на Грозното патенце) от гражданските протести до властта 

Алберт Пашов, УНСС, І курс „Икономика с чуждоезиково обучение”
Трансформации на властта

Владислав Игнатов, Мирослав Бакърджиев, Вероника Славска, УНСС, ІІІ курс, „Социология”
Властта на медиите и политическите рейтинги

Ростислав Давидов, СУ, докторант
Виртуалната реторика като политическо оръжие срещу маргиналните избиратели, мълчаливото мнозинство и неправителствените организации

Любослава Банова, ВТУ, ІІ курс, „Политология”
Власт, медии и граждански протести: смяна на пропорционалната избирателна система с мажоритарна

Борис Рангелов, ПГЧЕ Плевен, ХІІ кл. 
Награда „Академичен дебют”, Втори младежки АФОН ‘2012
Тълпите днес: взаимодействието с властта и медиите


Панел 3:
МЕДИИТЕ като МАСКА

Виолета Цирова, Таньо Василев, УНСС, University of Frankfurt, докторант, магистър
Куче пазач или политически клиент? Българските печатни медии в предизборната кампания ‘2013

Стоян Нешев, УНСС, ІІ курс, „Обществени комуникации”, Главен редактор на „Новата журналистика – медиен партньор на АФОН
Речта в медийния дискурс: лексикална и семантична дисекция на политическото говорене

Яна Петрова, НБУ, магистър
Медии в окови

Теодора Пискова, УНСС, ІІ курс, „Обществени комуникации”, Награда „Академичен дебют”, Втори младежки АФОН ‘2012
Социалните и традиционните медии в протестите и след тях

Теодора Николова, УНСС, магистър „Интелектуална собственост”
АСТА: маската на управляващите, медиите и протеста

Мая Иванова, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”
От кривото медийно огледало до неузрели протести за нова институционална среда

Панел 4:
… на ОБЩЕСТВОТО, ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА 

Милена Кирова, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”
Държавата-град България: двойни стандарти, конфликти, миграция

Александър Узунов, ВТУ, I курс, „Политология”
Кризата в обществото и държавата

Елина Викторова, Георги Димитров
УНСС, „Клуб на социолога”
Легитимност на формална организация

Ивона Фалина, ЮЗУ, І курс „Социология”
Вярата ни в медиите и отношението ни към тях

Димитър Сивков, УНСС, магистър „Социология”
Икономическите кризи в Португалия, Исландия, Гърция и Испания – основни събития, прилики, разлики и теоретични постановки за изход

Николай Балтов, ЮЗУ, ІV курс „Социология”
Награда „Академично представяне”, Трети младежки АФОН ‘2012
Едно патологично състояние на журналистическото поле

Калоян Янков, УНСС, ІV курс „Медии и обществени комуникации”
Властта, медиите и гражданските протести като карикатураГалерия снимки от Четвърти младежки АФОН' 2013 ...