Катедра "Икономическа социология"

Съюзът на икономистите в България на Общо отчетно-изборно събрание избра проф. д.ф.н. Кръстьо Петков за председател на Управителния съвет на Съюза на Икономистите в България

събота, 16 март 2013 14:15

Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков е избран за доцент по социология във ВИИ “Карл Маркс”.

През 1986 г. защитава докторска дисертация по проблема за трудовите отношения и е избран за професор по социология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Специализирал е социология, социология на труда, икономика и социална политика в Академията на науките в Новосибирск,
в Международния институт по труда в Женева, в Университета по икономика и политически науки в Англия.

Участвал е в университетски програми и семинари в САЩ
в университетите в Мичиган, Бъркли, Дюк и др.

През периода 1976 -1991 г. е заемал следните ръководни длъжности в научни институции:

  • 1976 -1977 г. - ръководител на лаборатория “Социология и психофизиология на труда” в Института по труда;
  • 1978 -1982 г. - ръководител на група “Социологически изследвания” към информационен център на ЦК на БКП;
  • 1982-1987 г. - директор на Профсъюзния институт “Георги Димитров”;
  • 1988-1990 г. - директор на Институт по социология на БАН.

Бил е гостуващ преподавател в следните университети:

  • Кентски университет, Кентърбъри, Англия. Избран за почетен доцент на същия университет;
  • Католически университет, Тилбърг, Холандия;
  • Свободен университет, Брюксел, Катедра “Социология”;
  • Университет в Билефелд, Германия, Катедра “Социология”.

Член е на Българска социологическа асоциация и на изследователски комитет по социология на труда.

През последните години е научен ръководител на група млади макроикономисти от Югоизточна Европа и Западните Балкани по теорията и практиката на икономическите преходи, ролята на Световната банка и МВФ, неформалната икономика и алтернативната заетост.

Привличан е като експерт в мисии на Международната организация на труда и Световната банка в Монголия и Китай, Италия, Сърбия и др. страни.

Основател и първи председател от 1990 до 1997 г. на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ).

Народен представител в 39-то Народно събрание.

От 1997 г. председател на политическата формация Обединен блок на труда.

Основател и съпрезидент на Белгийско-българската асоциация БЕСТ ТУ БИ (Best2b), която от 10 години работи за развитие на двустранните културни, университетски и бизнес връзки.

Награден от краля на Белгия с един от най-високите ордени “Командир на короната”.

Владее английски и руски език. Ползва сърбски / хърватски език.

Има над 500 публикации - книги, студии, статии, доклади и др.

След 1990 г. повечето от публикациите му са в чужбина.

КАКВО ОЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ:

http://www.kpetkov.eu/avtobiografia

Галерия снимки от Съюзът на икономистите в България на Общо отчетно-изборно събрание избра проф. д ...