Катедра "Икономическа социология"

In Memoriam

понеделник, 26 октомври 2020 22:00

 

soc_85429_22.10.2020.jpg

На 22 октомври 2020 г. почина многоуважаемият проф. Стоян Михайлов. Изразяваме нашата признателност и уважение към неговите приноси за създаването и развитието на социологическата наука и на академичната социология в България, както и за обучаването на стотици студенти, докторанти и изследователи в областта на емпиричните социологически изследвания, в т.ч. и на голяма част от преподавателите на катедрата.

В 45 годишната история на нашата катедра, името на чл.кор. проф. Стоян Михайлов е записано като един от нейните основатели. Проф. Михайлов, заедно с първия директор на Института по социология - проф. д-р Живко Ошавков и първия ръководител на катедра „Икономическа социология” – проф. д.ик.н. Ташо Пачев отдават своята интелектуална и управленска мощ за нейното създаване и развитие.

Оставаме със скъп спомен за личността и делото на проф. Михайлов.

Преподавателите от катедра "Икономическа социология" изказват искрените си съболезнования на роднините, близките, колегите и приятелите на чл. кор. проф. дсн Стоян Михайлов и свеждаме глави за почит към него!                                                      

 

Галерия снимки от In Memoriam ...