Катедра "Икономическа социология"

Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020

петък, 05 юни 2020 7:55

Списък с най-добре представителите се участници във втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Младите хора в България: настояще и бъдеще” и „Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество”, на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”:

1. Александър Пламенов Ганчев

2. Алекс Цветомиров Иванов

3. Димитър Димитров Тимнев

4. Мила Иванова Мечелиева

5. Теодора Андонова Гагова


На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...