Катедра "Икономическа социология"

Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018

сряда, 18 април 2018 15:36

Списък с най-добре представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Международните миграции: криза или възможност” и „Младите хора в България: предизвикателства и перспективи” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”:


Диана Димитрова Михайлова

Марсела Найденова Венкова

 

На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

Галерия снимки от Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа те ...