Катедра "Икономическа социология"

Награда за наш докторант от Националната конференция за докторанти по социология

петък, 10 март 2017 16:23

На 9 март 2017 г. в Софийския университет се проведе първата Националната конференция за докторанти по социология. Участниците представиха доклади и презентации в четири панела, с дискутанти избрани от докторантите и организационния съвет.

Първо място в категория "Докторант в начален етап на подготовка на дисертация" спечели  Гергана Ненова (СУ) с доклад на тема „Дистанция от ролята на майка в Web 2.0“

Първо място  в категория "Докторант във финален етап на подготовка на дисертация" спечели Петя Тодорова (ИИОЗ) – „Трудовите онлайн консултации като пространство на  всекидневна гражданска активност в съвременното българско общество“

Докторант Цветина Младенова (УНСС) спечели второ място на  в категорията "Докторант в начален етап на подготовка на дисертация" с доклад на тема – „Онлайн социалната мрежа като пространство на надзор и средство за управление. Социално и социално-психологическо влияние върху потребителите“

Докторант Симеон Кюркчиев (СУ) с доклад  Психологически експертизи, техники и практики в България – към (само)управляемостта на неолиберална субектност. Анализ на интервюта“ спечели второ място в категория "Докторант във финален етап на подготовка на дисертация"

soc_c62bf_1 награда.jpg

soc_c62bf_симеон.jpg

По време на конференцията


soc_305a0_all.jpg

Наградените участници


 soc_305a0_cvetina2.jpg

 Докторант Цветина Младенова (УНСС) получава награда 2-ро място в категорията "Докторант в начален етап на подготовка на дисертация"

Галерия снимки от Награда за наш докторант от Националната конференция за докторанти по социология ...